Mastermind Interim

Hoe zorgt u ervoor dat iedereen zich achter de geformuleerde visie schaart en zo een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen levert én persoonlijke groei realiseert?

In een wereld die sneller verandert dan ooit, is het niet eenvoudig om het verschil te maken. Dit vraagt om beslissingen die in de ogen van managers en/of werknemers niet altijd logisch zijn. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen zich achter de geformuleerde visie schaart en zo een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen levert én persoonlijke groei realiseert? 

Geen eenvoudige opgave, het werk gaat immers gewoon door. In deze situatie kan iemand van buiten uw eigen organisatie uitkomst bieden. Er zijn meerdere opties. Voor welke invulling u ook kiest, met mij haalt u iemand binnen die gaat voor resultaat. Zonder historie en last van heilige huisjes, kan ik de bal scherp spelen en dat schroom ik dan ook niet. Uiteraard handel ik wel vanuit empathie. Groei en ontwikkeling zijn voor mij kernwaarden. Handhaven, alleen als het om het goede gaat.   

De drie opties:

  • U doet het zelf. Mocht u vastlopen of behoefte hebben aan een  klankbord, dan ben ik er. Ik stel u veel vragen, die u aan het denken zetten. Zo ondersteun ik u om uw blinde vlek helder te krijgen. Ik help u bij het uitzetten van de gewenste koers. U beslist wat u uiteindelijk gaat     doen.
  • Wij werken samen. Ik ondersteun u om veranderingen door te voeren. Samen bepalen wij welke aanpak op een bepaald moment gewenst is en wie het uitvoert. Zo kunt u òf het voortouw nemen òf even in de luwte blijven. Net wat voor het resultaat het meest optimaal is.
  • Ik neem een deel over. Soms is er gedurende een bepaalde periode behoefte aan specifieke competenties of extra capaciteit. Als transitiemanager schep ik kaders, geef richting, faciliteer en coach de medewerkers. De inhoudelijke deskundigheid komt vanuit uw organisatie.

Maak nu gebruik van mijn kennis en ervaring