Mastermind Boardroom

“There is a better way to do it better…… Find It!”
Thomas Edison

Hoe zou jij het vinden om er niet langer alleen voor te staan? In je eentje te bedenken wat de consequenties zijn van verschillende opties. Je steeds af te vragen of je niets over het hoofd ziet. Ontwikkelingen gaan immers snel en als ondernemer kun je niet overal expert in zijn.

Je Mastermind is jouw Raad van Advies die jou:

  • Helpt om je doelstellingen te realiseren.
  • Scherp en verantwoordelijk houdt.
  • Ondersteunt in je beslissingen.
  • Leert om met verschillende brillen naar je bedrijf te kijken.
  • Voorziet van kennis en feedback.

Kortom, je Mastermind Groep maakt het ‘solo’-ondernemerschap een stuk minder ‘alleen’. 

De lat voor een Mastermind ligt hoog. Elkaar ondersteunen om de doelstellingen te realiseren betekent dat alle leden echt gemotiveerd zijn om deel te nemen en zich hier ook voor 8 maanden aan willen en kunnen committeren. Het is intensief én inspirerend. Het zal van je vragen om uit je comfortzone te komen en echt te benoemen waar het om gaat. Belangrijk is dat jij je veilig voelt om die zaken aan de orde te stellen waar jij mee worstelt.

Mastermind bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. We ontmoeten elkaar op een vast moment in de maand op een vooraf bepaalde, centrale, plaats. De agenda geeft structuur aan de bijeenkomst. Uiteraard bepaal jij, als deelnemer, de inhoud. Het voorzitterschap ligt in mijn handen.

Iedere bijeenkomst staan alle leden van de Mastermind met hun bedrijf gedurende ongeveer 25 minuten in de schijnwerper. Wij noemen dit de ‘hotseat‘. Jij bepaalt, en bereidt voor, wat je aan de orde wilt stellen. Volgens het principe van het Mastermind concept denken wij met jou mee over mogelijke oplossingsrichtingen voor jouw vraagstukken en dilemma’s. Jij beslist wat je wilt oppakken. Wel stimuleer ik je om buiten je gebaande paden te treden.

Overigens heb jij ongetwijfeld ook je AHA momenten als de andere deelnemers in de hotseat zitten. Regeren is vooruitzien; waar een collega-ondernemer nu tegenaan loopt, zet jou aan het denken.

Tussen 2 bijeenkomsten in neem ik contact met je op. Je loopt bij het uitvoeren van je actieplan wellicht tegen vragen en/of dilemma’s aan. Je hebt de gelegenheid deze met mij te bespreken.

2 keer per jaar start ik een groep met maximaal 6 ZP-ers. Wil jij hiervoor in aanmerking komen, geef je dan op voor een persoonlijk kennismakings-gesprek. We onderzoeken of onze intensieve samenwerking het door jou gewenste resultaat op gaat leveren.

Ja, ik wil investeren in mijn bedrijf

Extra Hersenkracht

Graag ontvang ik de Extra Hersenkracht