Mastermind Tafel

Your rewards will be determined by the extent of your contribution, 
that is service to others” 

Earl Nightingale

Hoe zou jij het vinden om op de momenten dat jij daar behoefte aan hebt, advies en feedback van collega ZP-ers in te kunnen roepen? Niet langer ‘slapeloze’ nachten hebben hoe je iets gaat oplossen, maar je vraag of dilemma voorleggen aan ondernemers die samen met jou op zoek gaan naar jouw blinde vlek, wat de reden is dat jouw aanpak niet het gewenste resultaat heeft. Ongetwijfeld komt er een oplossingsrichting voor jouw business vraagstuk op tafel waar jij mee verder kunt.

Soms is het voldoende om je vraag voor te leggen in een community. In  andere situaties heeft persoonlijk contact wellicht je voorkeur. In het Mastermind Instituut kun je nu voor beiden terecht. Op de ledensite is ruimte ingericht waar jij je vragen kunt stellen aan gelijkgestemde zelfstandige professionals.  Maandelijks organiseer ik ook offline Mastermind Tafels. We gaan dan met elkaar dieper in op op een specifiek thema. Door samen de vraagstukken en dilemma’s te bespreken ontstaan nieuwe oplossingsrichtingen waar je weer mee verder kunt. Bovendien leert de ervaring dat dit proces ook tot nieuwe ideeën leidt. 

Mastermind Tafels:

  • Worden maandelijks op verschillende locaties in het land gehouden.
  • Kennen een vaste agenda. Met iedere keer een ander thema.
  • Bestaan uit maximaal 12 deelnemers per keer. Het voorzitterschap is in mijn handen.
  • Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun vraag of dilemma aan de orde te stellen. 
  • Vraagstukken van collega’s leveren jou ongetwijfeld de nodige AHA’s op. 
  • Vragen op lokatie een investering in tijd van 3 uur. 
  • Vragen een investering in geld van €90 ex BTW. Leden betalen €47 ex BTW.

Deze kosten zijn non-refundable. Mocht je binnen 48 uur voor de bijeenkomst annuleren, dan breng ik je daarvoor een deel van de kosten extra in rekening en wel €23,50 ex BTW. Ik twijfel niet aan je reden maar wil graag de bezetting hoog houden. Een volle Tafel is immers in ieders belang.

Extra Hersenkracht

Graag ontvang ik de Extra Hersenkracht