Nieuw: online Mastermind Tafel

Your rewards will be determined by the extent of your contribution, 
that is service to others” 

Earl Nightingale

Hoe zou jij het vinden om op de momenten dat jij daar behoefte aan hebt, advies en feedback van collega ZP-ers in te kunnen roepen? Niet langer ‘slapeloze’ nachten hebben hoe je iets gaat oplossen, maar je vraag of dilemma voorleggen aan ondernemers die samen met jou op zoek gaan naar jouw blinde vlek, wat de reden is dat jouw aanpak niet het gewenste resultaat heeft. Ongetwijfeld komt er een oplossingsrichting voor jouw business vraagstuk op tafel waar jij mee verder kunt.

Soms is het voldoende om je vraag voor te leggen in een community. In  andere situaties heeft persoonlijk contact wellicht je voorkeur. In het Mastermind Instituut kun je nu voor beiden terecht. Op de ledensite is ruimte ingericht waar jij je vragen kunt stellen aan gelijkgestemde zelfstandige professionals.  Maandelijks organiseer ik in deze periode ook online Mastermind Tafels. We gaan dan met elkaar dieper in op op vraagstukken. Door samen de vraagstukken en dilemma’s te bespreken ontstaan nieuwe oplossingsrichtingen waar je weer verder mee kunt. Bovendien leert de ervaring dat dit proces ook tot nieuwe ideeën leidt. 

Nieuw
Online Mastermind Tafels:

  • Staan wekelijks op de agenda.
  • Bestaan uit maximaal 10 deelnemers per keer. Het voorzitterschap is in mijn handen.
  • Kennen een vaste agenda. 
  • Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om hun vraag of dilemma aan de orde te stellen. 
  • Vraagstukken van collega’s leveren jou ongetwijfeld de nodige AHA’s op. 
  • Duren ongeveer 2 uur. 
  • Nu een speciaal online abonnement voor 5 bijeenkomsten.