Wees eens eerlijk, herkent u dit in uw eigen onderneming? Of staat uw bedrijf bij klanten bekend als de onderneming die het onmogelijke, mogelijk maakt? Het overtreffen van verwachtingen van uw klanten is bij uw onderneming regel in plaats van uitzondering. Grote kans dat u zich dan tot de succesvolle bedrijven mag rekenen.

Wat maakt nu het ene bedrijf succesvol en het andere noodlijdend?
Het verschil blijkt in de praktijk met name te zitten in hoe goed u als ondernemer uw klant begrijpt. Waar loopt de klant tegenaan, waar liggen irritaties, waar wordt hij graag mee geholpen, waar ontzorgt u hem mee? Maar realiseer u, de wereld verandert snel. Waar men uw onderneming vandaag nog enorm om waardeert, kan morgen al als heel normaal worden ervaren. De lat ligt hoog en komt steeds hoger te liggen.   

Waarde toevoegen voor uw klant is in een wereld die vol onzekerheden zit, niet eenvoudig. Het biedt echter ook alle mogelijkheden om het verschil te maken. De kansen liggen voor het oprapen als u weet waar u moet kijken. 

Het vraagt om een goede antenne die in staat is om signalen altijd en overal op te pikken. U zult merken dat, als uw klant werkelijk top-of-mind is, u overal dingen ziet die het leven van hem kunnen veraangenamen. Vaak zelfs nog vóórdat de klant  zich dat realiseert. Het snel inspelen op technologische- of economische ontwikkelingen of een andere wet- en regelgeving biedt bijvoorbeeld zeker opportunities.

Nog even terugkomend op mijn irritaties, NEE ik verwacht van geen enkele dienstverlener of leverancier dat ze naar mijn pijpen dansen. Maar hoe gezien èn gehoord voel ik mij als in een voor mìj urgente situatie, iets snel kan worden opgepakt. En JA, ik realiseer mij dat daar een ander prijskaartje aan moet hangen.

Wat is uw strategie om uw klant blijvend te begrijpen? Ik lees het graag.

Ondernemers willen  vooruit; wat houdt ù tegen?

Ondernemers willen vooruit; wat houdt ù tegen?

Het realiseren van uw doelstellingen betekent tijd vrijmaken om aan uw onderneming te werken en niet alle beschikbare tijd besteden aan dagelijkse werkzaamheden en het blussen van brandjes.

30/5/2018
Een valkuil kan een moeras worden! En hoe jij dit als vrouwelijke ZP-er kunt voorkomen.

Een valkuil kan een moeras worden! En hoe jij dit als vrouwelijke ZP-er kunt voorkomen.

Valkuilen, wie heeft ze niet. En hoe erg is het nu helemaal. Jij wordt immers steeds bedrevener in het herkennen van het ongemak en dan zorg je er wel voor dat je het tij keert. Top, toch blijkt er een valkuil te zijn die je maar heel lastig kunt mijden. Je wordt er als het ware steeds verder in gezogen. Deze valkuil heet ZAKELIJKHEID of eigenlijk het ontbreken ervan. Hoe blijf jij uit deze verzwelgende blubber?

24/6/2019
Ondernemer, durf te vragen

Ondernemer, durf te vragen

Een collega ondernemer vraagt u om hulp. Wat is uw reactie? U neemt deze vraag serieus, het wordt u immers niet zo maar gevraagd. Ondernemers zijn meestal bereid om elkaar te ondersteunen. Waarschijnlijk stelt u voor om hier eens over door te praten.

30/5/2018