‍Er wordt een tandje bijgeschakeld en ook u werkt zoveel mogelijk mee in uw bedrijf. Is dit ook wat uw medewerkers van u verwachten? Ooit vond ik dat ik als MT-lid mijn team niet in de weekenden kon laten overwerken als ik zelf niet minstens aanwezig was en waar nodig meehielp. Desnoods haalde ik de koffie. Heel ontluisterend als je dan achteraf hoort dat het zeker werd gewaardeerd maar weinig heeft toegevoegd. Het was voldoende geweest als ik in geval van calamiteit bereikbaar was geweest of wellicht een keer zelf had gebeld.  

Nee uw medewerkers willen niet dat u hun werk overneemt maar wel dat u zorgt dat zij in staat zijn hun werk optimaal te kunnen doen. Dat is de kern waar het om draait. Dit klinkt eenvoudig maar de dagelijkse praktijk blijkt weerbarstiger.

Vraag u eens af hoe u uw medewerkers faciliteert en inspireert. Als ik deze vraag aan ondernemers stel, blijft het regelmatig stil. Hoe inspireert u uzelf om iedere dag weer uw bed uit te komen en niet de afslag naar de golfbaan maar naar uw bedrijf te nemen? Dat blijkt een eenvoudige vraag te zijn. Lous dat is logisch, als ik alleen maar op de golfbaan sta ga ik mijn doelstellingen echt niet halen. Aha……uw doelstellingen halen.

Om werk goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk om te weten wat de ambities en doelstellingen zijn en hoe u deze wilt bereiken. Niet alleen voor u als ondernemer maar ook voor uw medewerkers.  Het komt nog steeds voor dat ondernemers deze niet of onvoldoende hebben geformuleerd. Als u zelf niet exact weet waar u heen wilt, hoe moeten uw medewerkers dat dan weten. Dat maakt het voor hen lastig om er vol voor te gaan. Het levert vaak juist apathie en cynisme op.

U leidt uw medewerkers naar uw doel. Te vaak leggen zakelijk leiders de nadruk op het oplossen van dagelijkse problemen. Dit gaat ten koste van de tijd en inspanning die nodig is voor het definiëren en opvolgen van de strategische doelstellingen. U laat kansen liggen om uw medewerkers bij uw ambities te betrekken en hen te inspireren u behulpzaam te zijn bij de realisatie hiervan.  

Ja dat kost tijd. Die tijd heeft u niet als u zich hoofdzakelijk bezighoudt, of moet houden, met de dagelijkse gang van zaken. Vraag u eens af waarom de operatie zoveel aandacht van u vraagt. U bent immers de enige die dit proces kan keren.

Uw bedrijf gezond laten groeien, vraagt van u strategisch en inspirerend leiderschap.  Op dat fundament bouwt u verder aan de onderneming waarmee u uw ambities gaat realiseren.

Ik daag u uit om uw rol eens onder de loep te nemen. Vindt u het plezierig om dit met anderen te doen, want troost u er zijn velen die met dit vraagstuk worstelen, neem dan nù contact op!

Ondernemer, durf te vragen

Ondernemer, durf te vragen

Een collega ondernemer vraagt u om hulp. Wat is uw reactie? U neemt deze vraag serieus, het wordt u immers niet zo maar gevraagd. Ondernemers zijn meestal bereid om elkaar te ondersteunen. Waarschijnlijk stelt u voor om hier eens over door te praten.

30/5/2018
Je komt geen tijd tekort, als je er tijd voor maakt!

Je komt geen tijd tekort, als je er tijd voor maakt!

Ondernemend Nederland ervaart regelmatig tijdgebrek. Ondernemers zijn druk met de operationele zaken als het allemaal minder voorspoedig loopt. Trekt de business aan dan is het alle hens aan dek. Het klinkt heel logisch. Toch is er een groep ondernemers die zelden last heeft van tijdgebrek.

26/9/2018
Ambassadeurs zijn onmisbaar voor uw business

Ambassadeurs zijn onmisbaar voor uw business

Hoe vaak neemt u een dienst af of koopt u een product zonder een aanbeveling van iemand die u vertrouwt? De gemiddelde consument kijkt minimaal even op internet of er reviews zijn van het product. Leveranciers van diensten worden nog zelden direct uit de Gouden Gids gekozen.

30/5/2018