U weet niet wat u niet weet en dat maakt het juist zo lastig. Ik vroeg een aantal ondernemers tervoorbereiding van een bijeenkomst hetzelfde katern van een krant te lezen. Op mijn vraag welk bericht belangrijk zou kunnen zijn voor hun bedrijf waren de antwoorden heel divers. Was dit te verwachten?

Aandacht gaat, onbewust, uit naar wat u op dit moment belangrijk vindt. Dat is wat u waarneemt, wat u oppikt. Gelukkig maar dat ons brein die keuze maakt. Dit betekent echter ook dat er ontwikkelingen aan uw aandacht ontsnappen.   

De vraag is niet òf maar wèlke relevante informatie u over het hoofd ziet. Ik denk dan met name aan ontwikkelingen in de directe omgeving van uw onderneming. Trends die invloed kunnen hebben op uw bedrijf. In Brussel heeft men recent besloten dat vrachtwagen chauffeurs niet meer mogen overnachten in de cabine. Onderneemt u in de internationale transportbranche dan heeft u een uitdaging. Een ondernemer die het echter voor elkaar krijgt om langs de snelweg eenvoudige overnachtingsfaciliteiten aan te bieden, kan goede zaken doen.

Hoe zorgt u dat u over de informatie beschikt die voor u en uw onderneming belangrijk is? Voor mij ligt de sleutel tot succes in het delen van kennis en ervaring. Kennis die niet afleidt maar die helpt om uw doelstellingen te realiseren en kansen te pakken.

De juiste kennis op het juiste moment  komt beschikbaar als u zich omringt met andere ondernemers. Ondernemers die net als u gemotiveerd zijn om hun onderneming te laten groeien en het ondernemerschap verder willen ontwikkelen maar die ook bereid zijn om hun kennis en ervaring met u te delen.

De setting waarin u de ondernemers ontmoet is belangrijk. In een vertrouwelijke omgeving met een beperkt aantal deelnemers sparren over vragen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Gezamenlijk werpt u een frisse blik op de issue die op tafel komt. De beschikbare kennis en ervaring leveren suggesties en ideeën op die niet alleen de inbrenger maar alle aanwezigen ondersteunen in het ondernemen.

Mijn tip; omring u met ondernemers buiten uw innercircle.  Dit stelt de ondernemers in staat om zonder terughoudendheid en oprecht bij te dragen aan het realiseren van elkaars doelstellingen.

Lastig om hier invulling aan te geven? Neem contact op, ik denk graag met u mee over een passende oplossing
.


Ambassadeurs zijn onmisbaar voor uw business

Ambassadeurs zijn onmisbaar voor uw business

Hoe vaak neemt u een dienst af of koopt u een product zonder een aanbeveling van iemand die u vertrouwt? De gemiddelde consument kijkt minimaal even op internet of er reviews zijn van het product. Leveranciers van diensten worden nog zelden direct uit de Gouden Gids gekozen.

30/5/2018
Ondernemers willen  vooruit; wat houdt ù tegen?

Ondernemers willen vooruit; wat houdt ù tegen?

Het realiseren van uw doelstellingen betekent tijd vrijmaken om aan uw onderneming te werken en niet alle beschikbare tijd besteden aan dagelijkse werkzaamheden en het blussen van brandjes.

30/5/2018
Help mijn bedrijf groeit….

Help mijn bedrijf groeit….

De wens van veel ondernemers gaat in vervulling, de markt trekt aan en de bedrijfsactiviteit neemt toe. In menig bedrijf is het op dit moment ‘alle hens aan dek’ om aan de vraag te kunnen voldoen.

30/5/2018